Notariusz dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane na podstawie odpowiednich przepisów lub pragną nadać formę notarialną.

Dotyczą one przykładowo:

  • sprzedaży, zamiany albo darowizny domu, mieszkania, działki
  • służebności
  • dożywocia
  • testamentów
  • dziedziczenia
  • firmy
  • majątku małżonków
  • pełnomocnictw
  • poświadczeń własnoręczności podpisu
  • poświadczeń zgodności z okazanym dokumentem.

Polecam Państwu odwiedzenie poniższej strony internetowej, gdzie Krajowa Rada Notarialna opisała różne czynności notarialne (ikony: majątek rodzinny, firma, dziedziczenie i nieruchomości). Wyjaśnienia zawarte są także w formie krótkich filmów (ikony: Notariat w Polsce/Aktualności): www.krn.org.pl

Kontakt z kancelarią

tel/fax: 32 476 70 62

email: kancelaria@notariusz-pasich.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - czwartek: 8:30 - 16:30

piątek: 8:30 - 15:30