Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Stawki te określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Do wysokości wynagrodzenia należy doliczyć 23% podatku VAT.

Oprócz wynagrodzenia notariusz pobiera należne podatki i opłaty sądowe.

Kancelaria poinformuje Państwa szczegółowo o wszystkich należnościach związanych z planowaną czynnością.

Kontakt z kancelarią

tel/fax: 32 476 70 62

email: kancelaria@notariusz-pasich.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - czwartek: 8:30 - 16:30

piątek: 8:30 - 15:30